Examine This Report on เศรษฐกิจจีน

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของจีนยังทำให้จีนประสบความยากลำบากขึ้นในการจัดการกับหนี้สินมหาศาลของตน แม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จะสามารถสนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศได้ก็ตาม

คลัง รอสรุปวันคุย ผู้ว่าแบงก์ชาติ พิชัย มั่นใจคุยกันได้ เผยอ่านจม.กฤษฎาแล้ว

เศรษฐกิจจีนเหมือนระเบิดเวลา? การเติบโตชะลอตัว อสังหาวิกฤต รัฐบาลจะปลดชนวนอย่างไร?

สำหรับคนที่ลงทุนในหุ้นจีนอยู่ หรือสนใจลงทุน ควรทำยังไง

คำบรรยายภาพ, ภาคการส่งออกจีนหดตัวลงอย่างมากในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา

“จนถึงเมื่อไม่นานมานี้ การซื้อบ้านดูจะคุ้มค่ากว่าการอัดเงินเก็บเข้าไปลงทุนในหุ้น หรือฝากธนาคารที่ดอกเบี้ยแสนต่ำ”

ในแง่หนึ่ง จีนเป็นเหยื่อความสำเร็จของตนเอง เพราะอัตราการเจริญเติบโตในปัจจุบัน จะถือว่า “ต่ำ” เมื่อเทียบกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากของจีนเองในช่วงหลายปีก่อนหน้า

ชีวิตข้างกองพิษ “ความไม่ยุติธรรม” ของคนตาก จากเหมืองแม่ตาวถึงกากแคดเมียม

ขณะเดียวกันนอกจากพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลักแล้ว ต้องเร่งเจาะตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น ตลาดอเมริกา อินเดีย ยุโรป ประเทศในเอเชียอื่น ๆ รวมถึงอาเซียน

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่นๆก็ส่งสัญญาณฟื้นตัวดี

ผู้ผลิตเบียร์ยุคใหม่ชุบชีวิตเบียร์ยุคโบราณขึ้นมาดื่มได้อย่างไร

โดยพื้นฐานแล้ว การที่ประธานาธิบดีสีต้องการให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อทำให้จีนสามารถแข่งขันได้ทั่วโลกและพึ่งพาชาติอื่นน้อยลง ซึ่งคาดว่าเหตุผลนี้เป็นเบื้องหลังที่ทำให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เช่น เซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสีเขียว 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยห้ามผู้ใดเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อน บริษัทและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี เศรษฐกิจจีน อันเกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นกระทำโดยเจตนา หรือโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท และรายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือสื่อใด ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทนั้นได้เผยแพร่ออกไปไม่ว่าเป็นการเฉพาะเจาะจงหรือเป็นการทั่วไป ในประการที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชื่อเสียงของบริษัท หรือบุคคลอื่น

“ถามว่ารัฐบาลจีนกังวลกับสถานการณ์ตอนนี้ไหม แน่นอน เพราะพวกเขาก็เห็นตัวเลขอยู่” ศาสตราจารย์ฟาตัส กล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *